شرایط و قوانین همکاری در فروشگاه اینترنتی ماناپلازا

شرایط خدمات برنامه وابسته فروشگاه اینترنتی ماناپلازا

توافق

با ثبت نام برای عضویت در فروشگاه اینترنتی فروشگاه اینترنتی
ماناپلازا (“برنامه Affiliate”) موافقت می کنید که به شرایط و ضوابط زیر (“شرایط خدمات”) متعهد
شوید.

فروشگاه اینترنتی ماناپلازا حق بروزرسانی و تغییر شرایط سرویس را هر
از چندگاهی بدون اطلاع قبلی برای خود محفوظ می دارد. هر ویژگی جدیدی که برنامه
فعلی را تقویت یا افزایش دهد، از جمله انتشار ابزارها و منابع جدید، منوط به شرایط
خدمات است. استفاده مداوم از برنامه پس از هرگونه تغییر، موافقت شما با این
تغییرات است.

نقض هر یک از شرایط زیر منجر به خاتمه حساب شما و جلب هرگونه پرداخت
کمیسیون وابسته معوقه ای است که در طول تخلف بدست آورده اید. شما موافقت می کنید
که از برنامه Affiliate با مسئولیت خود استفاده کنید.

شرایط حساب

• برای عضویت در این
برنامه باید 15 سال یا بیشتر داشته باشید.

• شما باید در کشور
ایران زندگی کنید تا بتوانید همکار باشید.

• شما باید یک انسان
باشید. حسابهای ثبت شده توسط “رباتها” یا سایر روشهای خودکار مجاز نیستند.

• برای تکمیل مراحل ثبت
نام، باید نام کامل قانونی خود را وارد کنید، یک آدرس ایمیل معتبر و سایر اطلاعات
درخواست شده را بطور صحیح وارد و تائید نمائید.

• ورود شما فقط توسط “یک شخص” میتواند استفاده شود.
ورود به سیستم به اشتراک گذاشته شده توسط چند نفر مجاز نیست.

• شما مسئول حفظ امنیت
حساب و رمز عبور خود هستید. فروشگاه اینترنتی ماناپلازا هیچگونه مسئولیتی در قبال
ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت این تعهد امنیتی در قبال شما نخواهد داشت.

• شما مسئول کلیه
محتوای ارسال شده و فعالیت هایی هستید که در حساب شما اتفاق می افتد.

• یک شخص حقیقی یا شخص
حقوقی نمیتواند بیش از یک حساب حفظ کند.

• شما نمی توانید از
برنامه Affiliate برای اهداف غیرقانونی یا غیر مجاز استفاده کنید. در استفاده از این
سرویس، نباید هیچ قانونی را در حوزه قضایی خود نقض کنید (قوانین کپی رایت را شامل
نمی شوید).

• شما ممکن است از
برنامه Affiliate برای کسب درآمد از حساب های محصول فروشگاه اینترنتی ماناپلازا خود
استفاده نکنید.

پیوندها / گرافیک ها در سایت شما ، در ایمیل های شما یا سایر ارتباطات

پس از ثبت نام در برنامه Affiliate ، یک کد Affiliate منحصر به فرد به شما تعلق می گیرد. شما مجاز به قرار دادن پیوندها ،
بنرها ، یا سایر گرافیک هایی هستید که باAffiliate Code  شما در
سایت خود، ایمیل ها، اپلیکیشن های ارتباط جمعی یا سایر ارتباطات ارائه می دهیم. ما
راهنمایی ها ، سبک های پیوند و آثار هنری گرافیکی را برای استفاده در پیوند به
فروشگاه اینترنتی ماناپلازا در اختیارتان قرار می دهیم. ما ممکن است در هر زمان و
بدون اطلاع قبلی طراحی اثر هنری را تغییر دهیم ، اما ابعاد تصاویر را بدون اطلاع
مناسب تغییر نمی دهیم.

برای اجازه پیگیری دقیق، گزارش دهی و تعرفه هزینه ارجاع، ما قالب های
پیوند ویژه ای را در اختیار شما قرار می دهیم تا در تمام پیوندهای سایت شما با
فروشگاه اینترنتی ماناپلازا استفاده شود. شما باید اطمینان حاصل کنید که هر یک از
پیوندهای بین سایت (یا هرگونه ارتباطات) شما و فروشگاه اینترنتی ماناپلازا از چنین
قالب های پیوند خاصی به درستی استفاده می کند. پیوندهایی به فروشگاه اینترنتی
ماناپلازا که طبق این توافق نامه در سایت شما قرار داده شده اند و از چنین قالب
های پیوند خاصی به درستی استفاده می کنند، به عنوان “پیوندهای ویژه” نامیده می شوند.
شما فقط با توجه به فروش کالای فروشگاه اینترنتی ماناپلازا که مستقیماً از طریق
پیوندهای ویژه انجام می شود، هزینه ارجاع خواهید گرفت. ما در قبال هرگونه خرابی که
توسط شما یا شخصی که برای استفاده از پیوندهای ویژه مراجعه می کند یا کد Affiliate  خود را به اشتباه تایپ می کنید،
هیچ گونه مسئولیتی نخواهیم داشت، از جمله در حدی که چنین خرابی منجر به کاهش مبلغی
شود که در غیر این صورت به شما پرداخت می شود طبق این توافق نامه لینک های وابسته
باید به صفحه محصول تبلیغ شده اشاره کنند.

حق ارجاع / کارمزد و پرداخت

برای واجد شرایط بودن دریافت هزینه ارجاع، مشتری باید از طریق پیوند
ویژه سایت، ایمیل یا سایر ارتباطات شما به https://manaplaza.ir کلیک کرده و سفارش کالا را در آن جلسه تکمیل کند.

ما فقط در پیوندهایی که به طور خودکار توسط سیستم های پیشرفته و قابل
اعتماد ما ردیابی و گزارش می شوند، کمیسیون پرداخت خواهیم کرد. اگر کسی ادعا نماید
که کد ارجاع را وارد کرده است و از طرف سیستم ما ردیابی نشده باشد، ما کمیسیون را
پرداخت نمی کنیم. ما فقط می توانیم کارمزد مربوط به مشاغل ایجاد شده از طریق
پیوندهای ویژه قالب بندی شده صحیح را که به طور خودکار توسط سیستم های ما ردیابی
می شوند، پرداخت کنیم. و شما میتوانید در فواصل زمانی دلخواه این سیستم دقیق را مورد
آزمایش قرار دهید.

ما حق سلب صلاحیت کمیسیون های بدست آمده از طریق روش های فروش یا
بازاریابی تقلبی ، غیرقانونی یا تهاجمی را داریم.

پرداخت ها فقط زمانی شروع می شوند که بیش از صدهزارتومان درآمد شرکت
وابسته کسب کرده باشید. اگر حساب شرکت وابسته شما از آستانه صدهزارتومان عبور نکند،
کمسیون شما تحقق نمی یابد یا پرداخت نمی شود. ما فقط مسئول پرداخت حساب هایی هستیم
که از آستانه صدهزارتومان عبور کرده اند.

خود را به عنوان شرکت اینترنتی فروشگاه ماناپلازا معرفی کنید

با توجه به این توافق نامه و مشارکت خود در برنامهAffiliate ، ممکن است هیچگونه فعالیتی
در این زمینه نداشته باشیدکه چنین اقدامی ممکن است منجر به خاتمه دادن همکاری شما
از برنامهAffiliate  شود. علاوه بر این، شما ممکن
است به هیچ وجه روابط بین ما و خودتان را به درستی معرفی نکنید و بگویید که محصولات
ما را توسعه می دهیدو یا عنوان نمائیدکه شما بخشی از فروشگاه اینترنتی ماناپلازا
هستید یا بیانگر یا دلالت بر رابطه یا وابستگی بین ما و شما یا هر شخص دیگر نهاد
به استثنای مواردی که صریحاً توسط این توافق نامه مجاز است (از جمله با بیان یا
ضمنی حمایت از ما، حمایت مالی ، تأیید یا کمک مالی به هر نوع خیریه یا علت دیگر).

شما می توانید از طریق پیوندهای وابسته خود محصولات را برای استفاده
خود و نزدیکانتان خریداری کنید. البته چنین خریدهایی ممکن است (به صلاحدید ما) پذیرفته
نگردد.

برنامه پرداخت

تا زمانی که درآمد وابسته فعلی شما بیش از صدهزارتومان باشد، هر ماه
به شما پرداخت می شود. اگر از آخرین پرداخت خود صدهزارتومان درآمد کسب نکرده اید،
ماه بعد و پس از عبور از آستانه ی صدهزارتومان به شما پرداخت خواهیم کرد.

تعریف مشتری

مشتریانی که محصولات خود را از طریق این برنامه خریداری می کنند،
مشتری ما تلقی می شوند. بر این اساس، تمام قوانین، سیاست ها و روش های عملیاتی ما
در مورد سفارشات مشتری، خدمات مشتری و فروش محصول در مورد آن مشتری اعمال خواهد
شد. در هر زمان ممکن است سیاست ها و رویه های عملیاتی خود را تغییر دهیم. به عنوان
مثال ، ما مطابق با سیاست های قیمت گذاری خود، قیمت هایی را که برای محصولات
فروخته شده تحت این برنامه اعمال می شود، تعیین خواهیم کرد. قیمت و در دسترس بودن
محصول ممکن است گاه به گاه متفاوت باشد. از آنجا که تغییرات قیمت ممکن است روی
محصولاتی که در سایت خود لیست کرده اید تأثیر بگذارد، بنابراین نباید قیمت محصولات
را در سایت خود نمایش دهید. ما از تلاش های تجاری مناسب برای ارائه اطلاعات دقیق
استفاده خواهیم كرد، اما نمی توانیم قیمت یا محصول خاص محصول را تضمین كنیم.

مسئولیت های شما

مسئولیت توسعه، راه اندازی و نگهداری سایت و کلیه مطالبی که در سایت
شما ظاهر می شود، تنها به عهده شما خواهد بود. به عنوان مثال، شما فقط مسئول این
موارد خواهید بود:

–  عملکرد فنی سایت شما و کلیه
تجهیزات مرتبط

 –  اطمینان از نمایش پیوندهای
ویژه در سایت شما. و اینکه نمایش این پیوند ها هیچ توافق نامه ای بین شما و شخص
ثالث را نقض نمی کند (از جمله هرگونه محدودیت یا الزامات توسط شخص ثالثی که میزبان
سایت شما است)

–  صحت و مناسب بودن مطالب ارسال
شده در سایت شما (از جمله سایر مطالب مرتبط با محصول و هرگونه اطلاعاتی که در
پیوندهای ویژه یا با آنها ارائه می کنید)

 –  اطمینان از اینکه مطالب درج
شده در سایت شما هیچ شخص ثالثی را نقض یا متضررنمی کند (از جمله برای مثال حق چاپ،
علائم تجاری، حریم خصوصی یا سایر حقوق شخصی یا انحصاری)

–  اطمینان حاصل کنید که مطالب
ارسال شده در سایت شما توهین آمیز یا غیر قانونی نیستند

–  اطمینان از اینکه سایت شما به
طور دقیق و کافی، از طریق سیاست حفظ حریم خصوصی یا در غیر این صورت، نحوه جمع آوری،
استفاده، ذخیره و افشای اطلاعات جمع آوری شده از بازدید کنندگان، از جمله، در صورت
لزوم، اشخاص ثالث (از جمله تبلیغ کنندگان) ممکن است به ارائه محتوا و یا تبلیغات و
جمع آوری اطلاعات مستقیماً از بازدید کنندگان و ممکن است کوکی ها را در مرورگرهای
بازدید کنندگان قرار دهد یا آنها را تشخیص دهد.

مطابق با قوانین

به عنوان شرط مشارکت در این برنامه، شما موافقت می کنید که در حالی که
یک شرکت کننده در برنامهAffiliate  هستید،
از کلیه قوانین، مقررات، دستورات، مجوزها، احکام، تصمیمات یا سایر الزامات هر مرجع
دولتی که در صلاحیت قضایی برای اعمال نظر بر فعالیت های شما میباشد متابعت نمائید،
خواه این قوانین اکنون در مدت زمانی که شما یک شرکت کننده در برنامهAffiliate  هستید، نافذ است یا بعداً لازم
الاجرا می شود. بدون محدود کردن تعهد قبلی، شما موافقت می کنید که به عنوان شرط
شرکت در برنامه شما از کلیه قوانین قابل اجرا حاکم بر ایمیل بازاریابی، بدون
محدودیت، قانون CAN-SPAM 2003 و سایر قوانین ضد اسپم پیروی خواهید کرد.

مدت توافق نامه و برنامه

مدت این توافق نامه با پذیرش درخواست برنامهAffiliate  توسط شما آغاز می شود و با خاتمه یافتن توسط هر
یک از طرفین پایان می یابد. شما یا ما می توانیم هر زمان، با دلیل یا بدون دلیل،
با اعلان کتبی به طرف مقابل، این قرارداد را فسخ کنیم. با فسخ این موافقتنامه به هر
دلیلی، شما بلافاصله استفاده از سایت را قطع کرده و از سایت خود، تمامی پیوندها بهhttps://manaplaza.ir  و تمامی علائم تجاری، لباس های
تجاری و آرم ها و سایر موارد را حذف خواهید کرد. و این دربرگیرنده ی تمامی مواردی
است که طبق این برنامه یا در ارتباط با برنامه توسط ما یا از طرف ما به شما ارائه
شده است. فروشگاه اینترنتی ماناپلازا حق دارد که برنامهAffiliate  را در هر زمان خاتمه دهد. با
خاتمه برنامه، فروشگاه اینترنتی ماناپلازا هرگونه درآمد برجسته ای را که بیش از
صدهزارتومان جمع شده است، پرداخت خواهد کرد.

خاتمه دادن

فروشگاه اینترنتی ماناپلازا، بنا به صلاحدید خود، حق دارد حساب شما را
به حالت تعلیق درآورد یا خاتمه دهد و از هرگونه استفاده فعلی یا آتی از برنامه یا
هر سرویس دیگر فروشگاه اینترنتی ماناپلازا، به هر دلیلی و در هر زمان امتناع ورزد.
خاتمه سرویس منجر به غیرفعال شدن یا حذف حساب کاربری شما یا دسترسی به حساب شما می
شود و در صورت کسب درآمد از طریق کلاهبرداری، غیرقانونی یا غیرمجاز، تمام حق
کمیسیون های بالقوه یا پرداختی در حساب شما را از دست می دهید. درصورت مشاهده روش
های فروش یا بازاریابی بیش از حد تهاجمی و سوال برانگیز، فروشگاه اینترنتی
ماناپلازا این حق را برای خود محفوظ می دارد که به هر دلیلی و در هر زمان از ارائه
خدمات به شما و مشتریان معرفی شده توسط شما خودداری کند.

رابطه حمایتی فیمابین

شما و ما پیمانکار مستقلی هستیم و هیچ چیز در این توافق نامه هیچ
مشارکتی، سرمایه گذاری مشترک، نمایندگی، حق رای دادن، نماینده فروش یا روابط کاری
بین طرفین را ایجاد نمی کند. شما هیچ اختیاری برای ارائه یا پذیرش پیشنهادات یا
نمایندگی ها از طرف ما نخواهید داشت. شما چه در سایت خود و چه در مورد دیگر نباید هیچ
گزاره ای بیان کنید که منطقا با آنچه در این بخش اشاره شده مغایرت داشته باشد.

محدودیت های مسئولیت

ما در قبال خسارات غیرمستقیم، ویژه یا ناشی از آن (یا هرگونه از دست
دادن درآمد، سود یا داده ها) که در ارتباط با این توافق نامه یا برنامه ایجاد می
شود، هیچ مسئولیتی نخواهیم داشت، حتی اگر احتمال این خسارت به ما اعلام شده باشد.
بعلاوه، مسئولیت کلی ما که در رابطه با این توافق نامه و برنامه ایجاد می شود از
کل هزینه های ارجاع پرداخت شده یا قابل پرداخت به شما تحت این توافق نامه فراتر
نخواهد رفت.

رد کردن

ما هیچ ضمانتی صریح یا ضمنی در رابطه با برنامهAffiliate  یا هر کالای فروخته شده از
طریق برنامه (شامل ضمانت های مربوط به تناسب اندام، تجارت کالا، عدم تخلف یا
هرگونه ضمانت ضمنی ناشی از یک دوره عملکرد، معامله یا تجارت) ارائه نمی دهیم. بعلاوه،
ما هیچ مدعایی مبنی بر این که عملکرد فروشگاه اینترنتی ماناپلازا بدون وقفه یا
بدون خطا خواهد بود، نداریم و در قبال عواقب وقفه و خطا هیچ گونه مسئولیتی نخواهیم
داشت.

تحقیقات مستقل

شما تصدیق می کنید که این توافق نامه را خوانده اید و با کلیه شرایط و
ضوابط آن موافقت می کنید. شما به طور مستقل مطلوبیت شرکت در برنامه را ارزیابی
کرده اید و به هیچ یک از نمایندگی ها، ضمانت ها یا بیانیه های دیگر به جز آنچه در
این توافق نامه گفته شده اعتماد نمی کنید.

داوری

هرگونه اختلاف مربوط به هر روشی به این توافق نامه (از جمله نقض واقعی
یا ادعایی این ماده)، هرگونه معامله یا فعالیت تحت این توافق نامه یا رابطه شما با
ما یا هر یک از شرکتهای وابسته ما به داوری محرمانه ارسال می شود، با این تفاوت که
در حدی که شما یا ما به هر طریقی حقوق مالکیت معنوی خود را نقض یا تهدید کرده ایم،
ممکن است در هر دادگاهی تقاضای جبران خسارت یا هرگونه تسویه مناسب را داشته باشیم
(و شما موافقت خود را با صلاحیت و محل برگزاری غیر انحصاری در این دادگاه ها) یا
هر دادگاه صلاحیت دار دیگری می دانید . داوری طبق این توافق نامه باید طبق قوانینی
باشد که در آن زمان در انجمن داوری حاکم است. رأی داور لازم الاجرا است و می تواند
به عنوان قضاوت در هر دادگاه صلاحیت دار صالحی وارد شود.

متفرقه

شما نمی توانید بدون موافقت قبلی کتبی ما، این توافق نامه را طبق
قانون یا غیر آن اختصاص دهید. با توجه به این محدودیت، این توافق نامه لازم الاجرا
است، به نفع آن است و علیه طرفین و جانشینان و تکالیف مربوطه آنها قابل اجرا است.
عدم اجرای صحیح عملکرد دقیق شما در مورد هر یک از مفاد این توافق نامه ، به منزله
سلب حق از ما برای اجرای متعاقباً چنین مقرره یا هر یک از مفاد دیگر این قرارداد
نخواهد بود.

عدم موفقیت فروشگاه اینترنتی ماناپلازا در اعمال یا اجرای هرگونه حق
یا تدارک شرایط خدمات، چشم پوشی از چنین حق یا تعهدی نخواهد بود. شرایط خدمات کلیه
توافق نامه بین شما و فروشگاه اینترنتی ماناپلازا را تشکیل می دهد و بر استفاده
شما از سرویس حاکم است و بر توافق قبلی بین شما و فروشگاه اینترنتی ماناپلازا
نظارت می کند (شامل نسخه های قبلی شرایط خدمات ، اما نه محدود به آنها).