بازگشت

آیا در تمام ساعات شبانه روز می‌توانم سفارش خود را ثبت کنم؟

آیا در تمام ساعات شبانه روز می‌توانم سفارش خود را ثبت کنم؟

آیا در تمام ساعات شبانه روز می‌توانم سفارش خود را ثبت کنم؟
پاسخ:
شما در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته می‌‏توانید سفارش خود را ثبت کنید.